• LÝ DO BẠN NÊN LÀM VIỆC TẠI DKT
 • 01
  Bạn được tôn trọng và lắng nghe
 • 02
  Bạn được tạo cơ hội tối đa để thể hiện và phát triển bản thân
 • 03
  Thu nhập của bạn tăng không giới hạn theo đóng góp
  và hiệu quả của mình
 • 04
  Bạn có thể nói chuyện với sếp bất cứ lúc nào mà không
  cần hẹn trước
 • 05
  Bạn có thể sở hữu cổ phần của công ty
 • 06
  Văn hóa của Công ty rất đặc biệt
 • 07
  Cùng với những bạn trẻ khác thực hiện ước mơ lớn,
  giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ Thương mại điện tử
 
Thử việc, học việc, học tập
Thời gian: 1 - 2 tháng
 
 • Được tham gia vào mọi hoạt động ngoại khóa của công ty
 • Được đào tạo kĩ năng chuyên môn cơ bản
 • Được đào tạo các kỹ năng mềm phục vụ cho công việc
 
Chính thức
Thời gian: trên 2 tháng
 
 • Được giao các nhiệm vụ quan trọng trong công việc
 • Được đào tạo kĩ năng nâng cao
 • Tham gia các khóa đào tạo team building
Trưởng nhóm
Thời gian: 3 - 6 tháng
 
 • Quản lý 2 - 5 nhân viên
 • Được đào tạo kĩ năng quản lý nhóm
 • Bổ sung các kĩ năng đào tạo nhóm
Trưởng phòng
Thời gian: 6 - 12 tháng
 
 • Quản lý 25 - 30 nhân viên
 • Được tăng thêm các chính sách phúc lợi.
 • Được cử đi học các lớp bồi dưỡng kĩ năng quản lý
Giám đốc
Thời gian: trên 5 năm
 
 • Lương không giới hạn
 • Quản lý trên 100 nhân viên
 • Điều hành toàn bộ dự án của công ty