DKT CARE
Là chương trình phúc lợi đại diện Công ty chăm sóc toàn thể Cán bộ Nhân viên
  • Được tự nguyện tham gia xây dựng quỹ phúc lợi cho chính mình
  • Được hưởng hỗ trợ lớn khi ốm đau, tai nạn, mất cắp tài sản giá trị
  • Được quan tâm, chia sẻ khó khăn kịp thời, nhanh chóngý nghĩa
Hướng đến trở thành hệ thống bảo hiểm nội bộ chuyên nghiệp, toàn diện
  • Mở rộng phạm vi trường hợp được hưởng
  • Nâng mức tham gia, nâng mức được hưởng
  • Triển khai cho Cán bộ nhân viên được khám bệnh ưu đãi tại các cơ sở y tế uy tín
  • Áp dụng rộng rãi cho người thân của Cán bộ nhân viên