DKT Commerce

DKT Commerce là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp thương mại điện tử tổng thể cho doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Dựa trên các nền tảng dịch vụ đa dạng bao gồm Bizweb, Sapo, DKT Media, chúng tôi tạo nên sự kết nối xuyên suốt giữa việc cung cấp nền tảng website bán hàng online, tư vấn và triển khai giải pháp digital marketing và tối ưu quản lý cửa hàng với hệ thống quản lý bán hàng. Nhằm cung cấp một giải pháp công nghệ chuyên nghiệp và mạnh mẽ, trợ giúp đắc lực cho doanh nghiệp.