Nhân viên của DKT được đào tạo bài bản về tất cả các kỹ năng trong công việc. Chúng tôi
có bộ phận chuyên phụ trách đào tạo cho nhân viên mới và liên tục bổ sung các kĩ năng
mềm, kiến thức chuyên môn nâng cao cho nhân viên cũ. Mỗi nhân viên đều được khuyến
khích và tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo nội bộ hoặc ngoại khóa.

Nhân viên làm việc từ 3 tháng trở lên sẽ được tham gia các khóa đào tạo theo nhu cầu của
bộ phận. Tất cả các khóa đào tạo này nhằm giúp nhân viên có điều kiện phát huy khả năng
và học hỏi kinh nghiệm, tích lũy kiến thức, phát triển chuyên môn và nghề nghiệp gắn liền
định hướng phát triển của công ty.

Bên cạnh đó, những nhân viên xuất sắc sẽ được đào tạo nâng cao kĩ năng chuyên môn bởi
những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Thương mại điện tử.

Tuần đầu tiên
 
 • Kiến thức về sản phẩm dịch vụ
 • Quy trình làm việc DKT
 • Các kĩ năng chuyên môn cơ bản
 • Văn hóa DKT
 • Kĩ năng mềm phục vụ công việc
 
Tháng đầu tiên
 
 • Kỹ năng chuyên môn
 • Kỹ năng lập kế hoạch, công việc
3 tháng
 
 • Các khóa đào tạo theo nhu cầu
 • Các khóa bổ sung kiến thức chung về TMĐT
 • Kĩ năng làm việc nhóm team building
6 tháng
 
 • Kĩ năng chuyên môn nâng cao
 • Kĩ năng quản lý nhóm Leader
 • Kĩ năng đào tạo nhóm
1 năm
 
 • Các khóa đào tạo kĩ năng chuyên
  môn và kĩ năng quản lý được giảng
  dạy bởi những chuyên gia hàng đầu
  trong lĩnh vực Thương mại điện tử
 

Ngoài ra, trong quá trình làm việc, tất cả nhân viên DKT đều được người quản lý trực tiếp (trưởng nhóm, trưởng phòng hoặc giám đốc)
đào tạo, hướng dẫn thông qua những công việc cụ thể