DKT tổ chức sự kiện Dân văn phòng hiến máu vì bệnh nhân Thalassemia 2017
Ngày: 08/05/2017 - Số lượng ảnh: 99