Họp báo ra mắt Sapo 2.0
Ngày: 07/12/2016 - Số lượng ảnh: 20