Khoảnh khắc Noel tại DKT 2016
Ngày: 24/12/2016 - Số lượng ảnh: 94