Khoảnh khắc đáng nhớ của DKT đêm hội ngộ tại Hà Nội
Ngày: 19/11/2016 - Số lượng ảnh: 87