Toàn cảnh sự kiện ra mắt Sapo X
Ngày: 18/04/2018 - Số lượng ảnh: 113